هاست لینوکس ایران

ILS-p1


 
18,000,000 ریال
سالانه

فضا 50 مگابایت
پهنای باند 3 گیگابایت


1 افزودن دامنه

نامحدود تعداد ایمیل

نامحدود تعداد دیتابیس

نامحدود تعداد پارک دامنه

نامحدود اکانت ftp

نامحدود ساب دامین

cpanel کنترل پنل

سایه هاست محل دیتاسنتر

ILS-P2


 
400,000 ریال
سالانه

فضا 100 مگابایت
پهنای باند 5 گیگابایت


1 افزودن دامنه

نامحدود تعداد ایمیل

نامحدود تعداد دیتابیس

نامحدود تعداد پارک دامنه

نامحدود اکانت ftp

نامحدود ساب دامین

cpanel کنترل پنل

سایه هاست محل دیتاسنتر

ILS-P3


 
800,000 ریال
سالانه

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 7 گیگابایت


1 افزودن دامنه

نامحدود تعداد ایمیل

نامحدود تعداد دیتابیس

نامحدود تعداد پارک دامنه

نامحدود اکانت ftp

نامحدود ساب دامین

cpanel کنترل پنل

سایه هاست محل دیتاسنتر

ILS-P4


 
1,300,000 ریال
سالانه

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت


2 افزودن دامنه

نامحدود تعداد ایمیل

نامحدود تعداد دیتابیس

نامحدود تعداد پارک دامنه

نامحدود اکانت ftp

نامحدود ساب دامین

cpanel کنترل پنل

سایه هاست محل دیتاسنتر

ILS-P5


 
1,800,000 ریال
سالانه

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند 15 گیگابایت


4 افزودن دامنه

نامحدود تعداد ایمیل

نامحدود تعداد دیتابیس

نامحدود تعداد پارک دامنه

نامحدود اکانت ftp

نامحدود ساب دامین

cpanel کنترل پنل

سایه هاست محل دیتاسنتر

ILS-P6


 
3,000,000 ریال
سالانه

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت


6 افزودن دامنه

نامحدود تعداد ایمیل

نامحدود تعداد دیتابیس

نامحدود تعداد پارک دامنه

نامحدود اکانت ftp

نامحدود ساب دامین

cpanel کنترل پنل

سایه هاست محل دیتاسنتر

ILS-P7


 
4,200,000 ریال
سالانه

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 60 گیگابایت


10 افزودن دامنه

نامحدود تعداد ایمیل

نامحدود تعداد دیتابیس

نامحدود تعداد پارک دامنه

نامحدود اکانت ftp

نامحدود ساب دامین

cpanel کنترل پنل

سایه هاست محل دیتاسنتر

ILS-P8


 
10,000,000 ریال
سالانه

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت


20 افزودن دامنه

نامحدود تعداد ایمیل

نامحدود تعداد دیتابیس

نامحدود تعداد پارک دامنه

نامحدود اکانت ftp

نامحدود ساب دامین

cpanel کنترل پنل

سایه هاست محل دیتاسنتر

Powered by WHMCompleteSolution